Engelska institutionen

Kursplan för Amerika i svart och vitt

Reading Race: America in Black and White

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN481
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Engelska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-13
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten

 • kunna visa kännedom om hur ras har skildrats i amerikansk litteratur
 • kunna visa kännedom om socio-historiska faktorer som påverkat skildringar av ras
 • kunna visa förtrogenhet med teorier och metoder som används för att studera konstruktioner av ras
 • kunna samla in och bearbeta litteraturkritiskt material
 • kunna visa god förmåga att i en skriftlig analys använda sig av kritiskt material
 • kunna muntligt och skriftligt föra en diskussion på god engelska om litterära verk.

Innehåll

Idéer om ras och rasåtskillnad har tagit många olika former i USAs historia och förändras till följd av faktorer såsom slaveriets avskaffande, det segregerade samhället och medborgarrättsrörelsen. Kursen utforskar skildringar av ras i amerikansk litteratur inom olika tidsepoker och ger en ram för att förstå underliggande kulturella, politiska och historiska krafter som påverkat rasförhållandena i USA.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Primärtexter

 • Melville, Herman; McCall, Dan Melville's short novels [Texte imprimé] : authoritative texts, contexts, criticism

  New York: W.W. Norton, 2002.

  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38825033f

  Benito Cereno läses

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The heroic slave : a cultural and critical edition Douglass, Frederick; Levine, Robert S.; Stauffer, John; McKivigan, John R.

  New Haven: Yale University Press, [2015].

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jacobs, Harriet A. McKay, Nellie Y.; Foster, Frances Smith Incidents in the life of a slave girl : contexts, criticism

  1. ed.: New York: W.W. Norton, c2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Twain, Mark; Berger, Sidney E. Pudd'nhead Wilson : and, Those extraordinary twins : authoritative texts, textual introduction, tables of variants, criticism

  2nd ed.: New York, N.Y.: W.W. Norton, c2005.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chesnutt, Charles W.; Sollors, Werner. The marrow of tradition : authoritative text, contexts, criticism

  1st ed.: New York: W. W. Norton & Co., c2012.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hurston, Zora Neale; Washington, Mary Helen; Gates, Henry Louis Their eyes were watching God : a novel

  1. Perennial Classics ed.: New York: Perennial Classics, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wright, Richard Native son

  London: Vintage, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rankine, Claudia Citizen : an American lyric

  London: Penguin, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Examinationstexter

Kritiskt material

Utdrag ur följande texter:

 • Baker, Houston A. Modernism and the Harlem renaissance

  Chicago: Univ. of Chicago Press, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fishkin, Shelley Fisher Was Huck Black? : Mark Twain and African-American voices

  New York: Oxford Univ. Press, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gates, Henry Louis The signifying monkey : a theory of Afro-American literary criticism

  New York: Oxford University Press, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Morrison, Toni Playing in the dark : whiteness and the literary imagination

  Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nelson, Dana D. The word in black and white : reading "race" in American literature 1638-1867

  New ed.: New York: Oxford University Press, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sollors, Werner Beyond ethnicity : consent and descent in American culture

  New York: Oxford Univ. Press, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sundquist, Eric J. To wake the Nations : race in the making of American literature

  Cambridge, Mass.: Belknap P., 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Warren, Kenneth W. What was African American literature?

  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan