Engelska institutionen

Fornirisk läskurs 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 36-03 - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-55128 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Distanskursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön. Denna innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling behövs för att följa kursen. All undervisning och examination sker via webben. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs och att det är lika viktigt att hålla deadlinetider.

HT18 vecka 36-03 - 25 % - Campus Inställd

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-55131 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Forniriska II eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen bygger vidare på Forniriska II. Ett urval av texter läses på originalspråk för att träna dina språkliga färdigheter och ge insikter i fornirisk litteratur. Texter kan vanligtvis väljas i enlighet med deltagarnas intressen. Du kan till exempel läsa "The Dream of Óengus" (Aislinge Óengusso), en mytologisk kärlekshistoria om guden Óengus.

Mer information

Kontakt

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 1245 018-471 1247

Fax: 018-471 1229

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47

Fax: 018-471 12 29