Engelska institutionen

Forniriska II 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 14-23 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-05119 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Distanskursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön. Denna innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. Under kursens gång ges också föreläsningar och seminarier i Uppsala, som dock inte är obligatoriska. Tillgång till dator med internetuppkoppling behövs för att följa kursen. All undervisning och examination sker via webben. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs och att det är lika viktigt att hålla deadlinetider.

VT19 vecka 14-23 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-05120 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Forniriska I eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen bygger vidare på Forniriska I och ger dig fördjupade kunskaper i språket och efter kursen kan du läsa mer avancerade texter i originalversion.

Mer information

Kontakt

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 1245 018-471 1247

Fax: 018-471 1229

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47

Fax: 018-471 12 29