Engelska institutionen

Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 04-13 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-05043 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde vari ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper både om teori och metod i andraspråksinlärning (engelska). Du bedömer kritiskt nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier genom att göra muntliga presentationer och en skriftlig forskningsuppgift. Kursen innehåller även en översikt av aktuella forskningsresultat och forskningsmetoder. I forskningsuppgiften använder studenterna sig av “error analysis” som metod när material från en korpus med svenska elevers engelska undersöks.

Mer information

Kontakt

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 1245 018-471 1247

Fax: 018-471 1229

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47

Fax: 018-471 12 29