Engelska institutionen

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 36-45 - Kvällstid - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55025 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

VT18 vecka 04-13 - Kvällstid - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05025 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande i läs-, skriv- och talaktiviteter kring främst tekniska texter, såsom övningar i läsförståelse och vokabulär, skriftliga sammanfattningar av svenska och engelska texter, muntliga presentationer och diskussionsövningar samt genomgång av de vanligaste fel som svensktalande gör på engelska i de aktuella sammanhangen.

Mer information

Kontakt

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 1245 018-471 1247

Fax: 018-471 1229

E-post: Info@engelska.uu.se

Studievägledare studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47

Fax: 018-471 12 29