Engelska institutionen

Kurser och program

Program

Masterprogram i engelska
Masterprogrammet i engelska erbjuder ett brett och stimu­lerande kursutbud på engelska. Du kan välja att fördjupa dig i till exempel andraspråksinlärning, i frågor kring språk och samhälle eller amerikanska sociolekter. Programmet passar även dig som är intresserad av litteratur och kultur, där vi ger kurser med fokus på till exempel litteratur och terrorism, postmodern litteratur, litteratur och nationalitet.

Ämneslärarprogrammet med inriktning engelska
Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beroende på vilka ämnen du har i din examen finns även möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7–9.

Fristående kurser