Studieuppehåll och studieavbrott

Om du registrerar dig till en kurs men avbryter dina studier, bör du skriftligen (enklast via mail) meddela detta till expeditionen och kursansvarig lärare (och inte bara låta bli att dyka upp). Inom tre veckor efter kursstart görs ett så kallat tidigt avbrott, vilket innebär att man kan söka kursen igen vid ett senare tillfälle. Efter tre veckor kan man anmäla ett kursavbrott om man inte avser slutföra kursen.

Om du läser på program har du möjlighet att ansöka om studieuppehåll hos studierektor och därmed behålla din plats på programmet och där ingående kurser. Studieuppehåll medges bara om det finns särskilda skäl enligt Högskolelagen. Blankett för ansökan om studieuppehåll finns på expeditionen. Studieuppehåll måste sökas för en specifik period. Om man har skäl för förlängt studieuppehåll måste man göra en ny ansökan, annars förfaller rätten till platsgaranti.

Studenter som inte deltar i undervisning och examination utan att ha ansökt och beviljats studieuppehåll anses ha avbrutit sina studier och omfattas inte av reglerna för studieuppehåll.