Engelska institutionen

Studieuppehåll och studieavbrott

Om du registrerar dig men avbryter dina studier, måste du skriftligen (enklast via mail) meddela detta till expeditionen och kursansvarig lärare (och inte bara låta bli att dyka upp). Avregistrering kan ske inom tre veckor efter kursstart. Därefter registreras ett kursavbrott.

Om du läser på program har du möjlighet att ansöka om studieuppehåll hos studierektor terminsvis och därmed behålla din plats på programmet, om det finns särskilda skäl. Blankett för ansökan om studieuppehåll finns på expeditionen.