Scheman

Här hittar du länkar till scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Preliminärt schema för vårterminen 2019 (se nedan)
Preliminärt provschema vårterminen 2019
Planerade omprov i augusti 2019

För salskrivningar krävs föranmälan i Ladok. För hemtentor ansvarar lärare/koordinator för information om provets genomförande. Information om ev. omprov utanför terminstid finns på separat schema och i Studentportalen. 

Länk till pågående undervisning

Länk till schemasökning  www.schema.uu.se

Scheman vårterminen 2019

Nedan hittar du länkar till scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Länk till pågående undervisning
Sök scheman på www.schema.uu.se
 

Kurser i engelska

Grundkurser

Engelska A1
Engelska A1, grupp 1
Engelska A1, grupp 2
Engelska A1, grupp 3

Engelska T1/HS1
Engelska T1, grupp 1
Engelska T1, grupp 2
Engelska T1, grupp 3

Engelska för lärare F-3, 4-6
Engelska för lärare F-3, grupp 1
Engelska för lärare F-3, grupp 2
Engelska för lärare F-3, grupp 3
Engelska för lärare F-3, grupp 4
Engelska för lärare F-3, grupp 5
Engelska för lärare F-3, grupp 6

Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3
Engelska för lärare 4-6, grupp 4
Engelska för lärare 4-6, grupp 5
Engelska för lärare 4-6, grupp 6

Fackspråkliga kurser
Engelska A31E (Fackspråklig kurs, ekonomisk inriktning)
Engelska A31J  (Fackspråklig kurs, juridisk inriktning)

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Engelska för ingenjörer

Praktisk Engelska
Praktisk engelska, grupp 1
Praktisk engelska, grupp 2

Practical English: Oral and Written Production for International Students

Fortsättningskurser

Engelska B1

Engelska T2, grupp 1
Engelska T2, grupp 2
Därtill kommer valda kursdelar i akademiskt skrivande.

Engelska T3

Engelska T4

VFU i Engelska

Engelska C1

Engelska C examensarbete

Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska

Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

Professional Writing (ges inom Språkvetarprogrammet)

Masterprogram i Engelska

Masterprogram i engelska, termin 2

Kurser på avancerad nivå

Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt
Att undervisa i engelska i dagens klassrum
Det engelska språket i förändring I
Det engelska språket i förändring II
Det chockerande nya: brittisk och amerikansk litteratur 1900-1945
Litteratur och vetenskap
Gemensamma världar: litteratur och etik
Amerikansk humor
Att (över)skriva gränser: nutida amerikansk litteratur
Vetenskapligt skrivande för studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i USA-kunskap

USA-kunskap B
Amerikansk historia II
Amerikansk politik II
Amerikansk litteratur under 1900-talet
Amerikanska massmedia II

Kurser i Keltiska språk på campus

Irisk 1900-talspoesi (campus)
Nyiriska III (campus)  Schema kommer senare.