Scheman

Här hittar du länkar till scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Preliminärt schema för vårterminen 2019 (se nedan)
Preliminärt provschema vårterminen 2019

Preliminärt provschema hösten 2018
Planerade omprov i februari/mars 2019
För salskrivningar krävs föranmälan i Ladok. För hemtentor ansvarar lärare/koordinator för information om provets genomförande. Information om ev. omprov utanför terminstid finns på separat schema och i Studentportalen. 

Länk till pågående undervisning

Länk till schemasökning  www.schema.uu.se

Scheman vårterminen 2019

Nedan hittar du länkar till scheman för kurser i engelska, USA-kunskap och keltiska studier. Observera att uppdateringar sker kontinuerligt, så kontrollera ditt schema regelbundet.

Länk till pågående undervisning
Sök scheman på www.schema.uu.se
 

Kurser i engelska

Grundkurser

Engelska A1
Engelska A1, grupp 1
Engelska A1, grupp 2
Engelska A1, grupp 3

Engelska T1/HS1
Engelska T1, grupp 1
Engelska T1, grupp 2
Engelska T1, grupp 3

Engelska för lärare F-3, 4-6
Engelska för lärare F-3, grupp 1
Engelska för lärare F-3, grupp 2
Engelska för lärare F-3, grupp 3
Engelska för lärare F-3, grupp 4
Engelska för lärare F-3, grupp 5
Engelska för lärare F-3, grupp 6

Engelska för lärare 4-6, grupp 1
Engelska för lärare 4-6, grupp 2
Engelska för lärare 4-6, grupp 3
Engelska för lärare 4-6, grupp 4
Engelska för lärare 4-6, grupp 5
Engelska för lärare 4-6, grupp 6

Fackspråkliga kurser
Engelska A31E (Fackspråklig kurs, ekonomisk inriktning)
Engelska A31J  (Fackspråklig kurs, juridisk inriktning)

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Engelska för ingenjörer

Praktisk Engelska
Praktisk engelska, grupp 1
Praktisk engelska, grupp 2

Practical English: Oral and Written Production for International Students

Fortsättningskurser

Engelska B1

Engelska T2, grupp 1
Engelska T2, grupp 2
Därtill kommer valda kursdelar i akademiskt skrivande.

Engelska T3

Engelska T4

VFU i Engelska

Engelska C1

Engelska C examensarbete

Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska

Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

Professional Writing (ges inom Språkvetarprogrammet)

Masterprogram i Engelska

Masterprogram i engelska, termin 2

Kurser på avancerad nivå

Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt
Att undervisa i engelska i dagens klassrum
Det engelska språket i förändring I
Det engelska språket i förändring II
Det chockerande nya: brittisk och amerikansk litteratur 1900-1945
Litteratur och vetenskap
Gemensamma världar: litteratur och etik
Amerikansk humor
Att (över)skriva gränser: nutida amerikansk litteratur
Vetenskapligt skrivande för studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i USA-kunskap

USA-kunskap B
Amerikansk historia II
Amerikansk politik II
Amerikansk litteratur under 1900-talet
Amerikanska massmedia II

Kurser i Keltiska språk på campus

Irisk 1900-talspoesi (campus)
Nyiriska III (campus)  Schema kommer senare.