Kursexpedition och studievägledning

Institutionens expedition

Institutionens expedition hittar du i hus 16, rum 16-1017.
Expeditionen är öppen måndag - fredag kl. 09:30-11:30

Kontaktinformation
E-post: Info@engelska.uu.se
Telefon: 018-471 12 45

Studievägledning

Till studievägledaren kan du vända dig för att diskutera upplägg av dina studier och eventuella problem i samband med dessa. Studievägledaren är också institutionens kontaktperson för studenter med funktionshinder.

Institutionens studievägledare finns i hus 16, rum 16-1022A.
Mottagningstider: tis, ons 9.30-11.30.
Telefontider: tis, ons 13-14.

Kontaktinformation
e-post: studievagledare@engelska.uu.se
Telefon: 018-471 12 47

Studieintyg

Studieintyg kan tas ut via Studentportalen. Det går också att få intyg från expeditionen.