Engelska institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Ashleigh Harris, univ. lekt.
Christer Geisler, univ. lekt. (suppleant)

Lärare
Dag Blanck, univ. lekt.
Stuart Robertson, univ. lekt.
Angela Hoffman, univ. lekt.
Christer Geisler, univ. lekt.
Christer Larsson, univ. lekt.

Pia Norell, univ. lekt. (suppleant)
Christine Mackay Tircomnicu (suppleant)
Per Otterstedt (suppleant)

TA-personal
Åke Eriksson, kurssam.
Lóa Kristjánsdóttir, ekonom (suppleant)

Forskarstuderande
Sindija Franzetti
Leonard Driscoll (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Linnéa Kalnins
Sofia Karlsson
Suppelant saknas.

Mandattiden för institutionsanställda är 2016-10-15--2019-10-14. För studerande är manddatiden 2018-10-15--2019-10-14.

Ombud

Jämställdhetsombud
Vakant (ordinarie representant i fakultetens kommitté för likabehandling)
Vakant (suppleant i fakultetens kommitté för likabehandling)

Skyddsombud
Christer Geisler

Miljöombud
Åke Eriksson