Engelska institutionen

Engelska institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Merja Kytö, professor
David Watson, univ. lekt. (suppleant)

Lärare
Ashleigh Harris, univ. lekt.
Niamh Ní Shiadhail, univ. lekt.
Dag Blanck, univ. lekt.
Stuart Robertson, univ. lekt.
Angela Hoffman, univ. lekt. (tjl)
Christer Geisler, univ. lekt.

Christer Larsson, univ. lekt. (suppleant)
Pia Norell, univ. lekt. (suppleant)
Christine Mackay Tircomnicu (suppleant)

TA-personal
Åke Eriksson, kurssam.
Lóa Kristjánsdóttir, ekonom (suppleant)

Forskarstuderande
Sindija Franzetti
Leonard Driscoll (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Linnéa Kalnins
Sofia Karlsson
Suppelant saknas.

Mandattiden för institutionsanställda är 2016-10-15--2019-10-14. För studerande är manddatiden 2017-10-15--2018-10-14.

Ombud

Jämställdhetsombud
Christer Geisler (ordinarie representant i fakultetens kommitté för likabehandling)
Christine Mackay (suppleant i fakultetens kommitté för likabehandling)

Skyddsombud
Christer Geisler

Miljöombud
Åke Eriksson