Engelska institutionen

Engelska institutionens styrelse

Prefekt och ordförande
Merja Kytö, professor

Lärare
Ashleigh Harris, univ. lekt.
Niamh Ní Shiadhail, univ. lekt.
Dag Blanck, univ. lekt.
Stuart Robertson, univ. lekt.
Angela Hoffman, univ. lekt.

Christer Geisler, univ. lekt. (suppleant)
Christer Larsson, univ. lekt. (suppleant)
Pia Norell, univ. lekt. (suppleant)

TA-personal
Åke Eriksson, kurssam.
Lóa Kristjánsdóttir, ekonom (suppleant)

Forskarstuderande
Leonard Driscoll
Sindija Franzetti (suppleant)

Studerande på grundutbildningen
Styrelserepresentant saknas.
Suppelant saknas.

Mandattiden för institutionsanställda är 2016-10-15--2019-10-14. För studerande är manddatiden 2016-10-15--2017-10-14.

Ombud

Jämställdhetsombud
Christer Geisler (ordinarie representant i fakultetens kommitté för likabehandling)
Christine Mackay (suppleant i fakultetens kommitté för likabehandling)

Skyddsombud
Christer Geisler

Miljöombud
Åke Eriksson