WIP-Seminar: Early Swedish-American cookbooks INSTÄLLT!

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 16-1044
  • Föreläsare: Angela Hoffman
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium

Angela Hoffman will tell us about our research on early Swedish-American cookbooks and other documents.