Engelska institutionen

Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) bedriver forskning, ger kurser och främjar studiet av Nordamerika. Det är det enda institutet i sitt slag i Sverige. Institutet grundades 1985 och utgör en avdelning inom Engelska institutionen där vi har ett nära samarbete med forskare inom Amerikansk litteratur. Vi har ett brett kursutbud inom ämnet USA-kunskap.

Vi utgör även en resurs för forskare vid andra universitetets övriga institutioner som intresserar sig för Nordamerika. Vi samarbetar med forskare inom utbildningsvetenskap, humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi.

Välkommen till 2017 års Fulbrightföreläsning

Årets talare är Professor Lois Banner (University of Southern California), som kommer tala på temat "Greta Garbo, Marilyn Monroe, and the Creation of Ideal Beauty".

- Drawing from her best-selling biography of Marilyn Monroe and her current work on Greta Garbo, Dr. Banner will evaluate the lives and careers of these two iconic film stars. Revising all previous authors, she will take a feminist perspective, focusing on their self-creation, their innovative politics, and their ultimate failure.

Föreläsningen äger rum torsdagen den 9 mars kl 16.15 i Ihresalen (Engelska Parken: Thunbergsvägen 3, Uppsala)

Alla välkomna!


SINAS syns ofta i media - ett urval av artiklar och kommentarer från våra forskare.

Ett brett utbud av perspektiv på presidentvalet i USA ger forskarna Frida Stranne, Dag Blanck och Erik Åsard på bloggen Amerikaanalys.

Följ valet på Amerikaanalys

Forskningsområden

Forskningen inom SINAS fokuserar huvudsakligen på det amerikanska samhällets och den amerikanska kulturens globala betydelse ur en rad olika perspektiv, t.ex. migrationshistoria, filmhistoria, populärkultur, USAs påverkan på resten av världen.

Anställda och affillierade forskare

Fulbrightprofessur

Fulbrightprofessuren (Fulbright Distinguished Chair in American Studies) i nordamerikastudier vid Uppsala Universitet etablerades vid SINAS hösten 1996. Detta är den enda professuren i sitt slag i Sverige och gör det möjligt för framträdande forskare inom ämnet att under en begränsad perod bedriva forskning och undervisning vid SINAS.

Fulbrightprofessuren

Advisory board

  • Mikael Börjesson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Margaretha Fahlgren, Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Danuta Fjellestad, Engelska institutionen
  • Charles Parker, Statsvetenskapliga institutionen
  • Cecilia Wejryd, Teologiska institutionen
  • Bertil Wiman, Juridiska fakulteten