Engelska institutionen

Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) bedriver forskning, ger kurser och främjar studiet av Nordamerika. Det är det enda institutet i sitt slag i Sverige. Institutet grundades 1985 och utgör en avdelning inom Engelska institutionen där vi har ett nära samarbete med forskare inom amerikansk litteratur. Vi har ett brett kursutbud inom ämnet USA-kunskap.

Vi utgör även en resurs för forskare vid andra universitetets övriga institutioner som intresserar sig för Nordamerika. Vi samarbetar med forskare inom utbildningsvetenskap, humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi.


Aktuellt:

21 September 2017, 15.15-17.00

The Psychology of Presidential Decisions: The Trump Problem

Professor David A. Welch, University of Waterloo, Canada

How can political psychology help us understand Donald Trump? What should we expect of him? Does his presidency offer any opportunities for progress on important global issues, or is Trump himself a major global threat?

It is a matter of longstanding debate among scholars of International Relations and U.S. foreign policy just how much difference the personality of a president makes. Some would argue that the structure of the international system itself, or the institutions and procedures of policy making, largely constrain presidents. According to the strongest version of this view, who occupies the White House does not matter. Structure, not agency, dominates. But it is increasingly clear that personality does matter: presidents are not substitutable. Since personality matters, it is important to understand how specific presidents make decisions. Seen through this lens, Trump represents an unprecedented challenge not only to analysts, but to other global actors who must attempt to understand and anticipate his actions.

Moderator: Dag Blanck, Professor of North American Studies and director of the Swedish Institute for North American Studies (SINAS) at Uppsala University

Contact person and chair: Cecilia Albin, Professor of Peace and Conflict Research at Uppsala University

David A. Welch is CIGI Chair of Global Security at the Balsillie School of International Affairs, Professor of Political Science at the University of Waterloo, and Senior Fellow at the Centre for International Governance Innovation, where he has recently been working on Asia-Pacific Security.

His 2005 book Painful Choices: A Theory of Foreign Policy Change (Princeton University Press) is the inaugural winner of the International Studies Association ISSS Book Award for the best book published in 2005 or 2006, and his 1993 book Justice and the Genesis of War (Cambridge University Press) is the winner of the 1994 Edgar S. Furniss Award for an Outstanding Contribution to National Security Studies. He is co-author of Understanding Global Conflict and Cooperation, 10th ed. (Pearson Longman), with Joseph S. Nye, Jr. He received his Ph.D. from Harvard University in 1990.

Venue:  Brusewitzsalen Östra Ågatan 19, Uppsala University

Arranged by: The Department of Peace and Conflict Research and the Swedish Institute for North American Studies (SINAS) in cooperation with Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice, all at Uppsala University


SINAS syns ofta i media - ett urval av artiklar och kommentarer från våra forskare.

Ett brett utbud av perspektiv på amerikansk politik ger forskarna Frida Stranne, Dag Blanck och Erik Åsard på bloggen Amerikaanalys.

Följ amerikansk politik på Amerikaanalys

Forskningsområden

Forskningen inom SINAS fokuserar huvudsakligen på det amerikanska samhällets och den amerikanska kulturens globala betydelse ur en rad olika perspektiv, t.ex. migrationshistoria, filmhistoria, populärkultur, USAs påverkan på resten av världen.

Anställda och affillierade forskare

Fulbrightprofessur

Fulbrightprofessuren (Fulbright Distinguished Chair in American Studies) i nordamerikastudier vid Uppsala Universitet etablerades vid SINAS hösten 1996. Detta är den enda professuren i sitt slag i Sverige och gör det möjligt för framträdande forskare inom ämnet att under en begränsad perod bedriva forskning och undervisning vid SINAS.

Fulbrightprofessuren

Advisory board

  • Mikael Börjesson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Margaretha Fahlgren, Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Danuta Fjellestad, Engelska institutionen
  • Charles Parker, Statsvetenskapliga institutionen
  • Cecilia Wejryd, Teologiska institutionen
  • Bertil Wiman, Juridiska fakulteten